Program alpinistične šole

Vzgojni kader

 • Vodja AŠ Matjaž Ferjančič, alpinistični inštruktor
 • Namestnik vodje AŠ Tone Sfiligoj, alpinistični inštruktor
 • Predavatelji Alpinistični inštruktorji, domači in vabljeni Predavatelji teorije z ustreznim znanjem.

Praksa

 • Tehnika v kopni skali (večdnevni sklop)
 • Zimska tehnika (večdnevni sklop)
 • Zaledeneli slapovi
 • Skupne šolske ture

Teorija

 • Prva pomoč
 • Orientacija
 • Načrtovanje vzponov in ukrepanje ob nesreči
 • Nevarnosti v gorah
 • Zgodovina gorništva
 • Gorniško izrazoslovje
 • Vreme za gornike
 • Oprema

Lokacija praktičnih prikazov

 • Umetna plezalna stena OŠ Pirniče (občasno ponavljanje tem – trening)
 • Plezališča Turnc, Vipava (utrjevanje znanj in trening) ter ostale lokacije po izboru vodje posameznega sklopa
 • Paklenica (kopna skala), Vršič (zimska tehnika) ter lokacije po izboru vodje posameznega sklopa.
 • Šolske ture po izboru inštruktorjev

Lokacija teoretičnih predavanj

 

Pogoji za vpis

 • Dopolnjena starost 18 let, oz. s privoljenjem staršev (pisna izjava)
 • Ugodno zdravstveno stanje (izjava kandidata)

Informacije in vpis

Vpis kandidatov bo na uvodnem sestanku. Morebitne informacije preko telefona oz. e-pošte:

 • 031 464 305 (Matjaž Ferjančič) · ferjancicmatjaz@gmail.com
 • Največje dovoljeno število vpisa je omejeno na 8 tečajnikov!

Šolnina

300 EUR

Šolnina zajema

 • teoretična predavanja
 • praktična predavanja
 • ponavljanje tem
 • mentorstvo na šolskih turah
 • interni zaključni izpit
 • vodenje na skupnih turah AK Vertikala
 • kotizacijo za izpit za alpinista pred KA (Komisija za alpinizem pri PZS), ko so pogoji KA izpolnjeni

Šolnina ne zajema

 • stroškov prevoza, prenočevanja in prehrane na posameznih tematskih sklopih (npr. Paklenica, Vršič …)
 • literature (ni obvezna)

Odgovori

Skupne ture 2022
Vremenska napoved
Zadnji komentarji