Program alpinistične šole

1 Vzgojni kader

1.1 Vodja AŠ
Marjan Kozole (AI)

1.2 Namestnik vodje AŠ
Tomo Šetina (AI)

1.2 Predavatelji
AI (alpinistični inštruktorji), domači in vabljeni
predavatelji teorije z ustreznim znanjem.

2 Teme

2.1 Teorija

 • Prva pomoč
 • Orientacija
 • Načrtovanje vzponov in ukrepanje ob nesreči
 • Nevarnosti v gorah
 • Zgodovina gorništva
 • Gorniško izrazoslovje
 • Vreme za gornike
 • Oprema

2.2 Praksa

 • Tehnika v kopni skali (večdnevni sklop)
 • Zimska tehnika (večdnevni sklop)
 • Plezanje športnih smeri v plezališčih
 • Skupne šolske ture

Dodatno

 • Zaledeneli slapovi
 • Turno smučanje
 • Gibanje v brezpotju in na zavarovanih poteh

3 Mesto – lokacije predavanj

3.1 Teorija

 • Dom KS Tacen (klubski prostor)
 • V okviru lokacij intenzivnih sklopov praktičnih predavanj

3.2 Praksa

 • Paklenica, Vršič, Rovinj, ter lokacije po izboru vodje posameznega sklopa.
 • Umetna plezalna stena OŠ Pirniče (občasno ponavljanje tem – trening)
 • Plezalni vrtec Turnc (utrjevanje znanj in trening)
 • Šolske ture po izboru inštruktorjev

4 Pogoji za vpis

 • Dopolnjena starost 18 let, oz. s privoljenjem staršev (pisna izjava)
 • Ugodno zdravstveno stanje (izjava kandidata)
 • Osnovna oprema: pas, čelada, pripomoček za spust po vrvi, neskončne zanke za varovališča, 4 vponke z matico, sistemi za nameščanje vmesnega varovanja, 2x 6mm pomožna vrvica 5-6m, 1x 6mm pomožna vrvica 2-3m. (Osnovno plezalno opremo lahko kupite tudi naknadno, po vpisu v šolo, vendar pred tečajem tehnike v kopni skali.)

5 Pričetek AŠ in termini

5.1 Informacije in vpis
Vpis je možen vsak četrtek zvečer na klubskem sestanku z izpolnjeno prijavnico, lahko se dogovorimo tudi preko telefona oz. e-pošte: Marjan Kozole, 031/270-961 marjan.kozole@gmail.com

5.2 Terminski plan

 • 28.9.2017 (16:30 do 20:00)
  poizkusno spoznavno plezanje v Turncu
 • začetek novembra  (3 dni – jesenske počitnice)
  tehnika v kopni skali v Paklenici
 • november (2  dni)
  športno plezalnje
 • jan.ali feb. (3-4 dni – podaljšani vikend)
  zimska tehnika na Vršiču
 • februar
  zaledeneli slapovi
 • mar.ali apr.
  turno smučanje
 • april
  brezpotje in varovane poti
 • maj
  zaključek z internim izpitom
 • četrtki med 17 in 19 uro (občasno)
  utrjevanje znanj in treningi

Terminski plan je okviren in se prilagaja glede na vremenske razmere.

6 Vpis in šolnina

6.1 Šolnina
osnovni program : 280 EUR,
dijaki in študenti 250 EUR

Šolnina zajema

 • teoretična predavanja
 • praktična predavanja
 • ponavljanje tem
 • uporaba umetne plezalne stene (v okviru klubskih terminov)
 • mentorstvo na šolskih turah
 • interni zaključni izpit
 • vodenje na skupnih turah AK Vertikala

Šolnina ne zajema

 • stroškov prevoza, prenočevanja in prehrane na pos. tematskih sklopih
 • literature (ni obvezna)
 • dodatni program: formiranje cene od 10 do 30 EUR odvisno od števila udeležencev na posamezni dodatni temi.

6.2 Vpis

Prijave na info sestanku in na poskusnem plezanju v Turncu.
Dodatne informacije in predhodne prijave:

Marjan Kozole: 031/270-961 marjan.kozole@gmail.com

Tomo Šetina: 041/ 534-180, tomo.setina@gmail.com

Največje dovoljeno število vpisa je omejeno na 12 tečajnikov!

Odgovori

Vremenska napoved